Soerense Zand.nl

Welkom op het Soerense

Zand

Het Soerense Zand ligt in Eerbeek in de

gemeente Brummen.

Eerbeek

Eerbeek is de grootste kern van de gemeente Brummen. De naam Eerbeek komt voor het eerst voor in een oorkonde van 1046 onder de naam Erbeke (aardebeek). Tot zo’n anderhalve eeuw geleden telde Eerbeek nog geen 400 inwoners. Pas in de laatste decennia is het dorp uitgegroeid tot de grootste kern van de gemeente met meer dan 10.160 mensen. De komende jaren ondergaat het centrum van Eerbeek een metamorfose. Meer informatie hierover vindt u onder Centrumplan Eerbeek. Papierindustrie en toerisme De bevolking van Eerbeek is door de aanwezigheid van onder andere de papierindustrie divers van aard. Zo zijn er Molukse, Italiaanse en Turkse gemeenschappen. De nieuwbouwwijk Lombok is aangewezen als locatie waar in de gemeente - naast enkele inbreidingslocaties - nieuwe woningen gebouwd worden. Het bosrijke Eerbeek is aantrekkelijk voor toeristen. In het Veluwegebied ligt vakantiepark Coldenhove, er is een openlucht zwembad en ook de Veluwse stoomtrein (VSM) en de korenwatermolen aan de Eerbeekse Beek zijn populair bij toeristen. Net als het gezellige winkelgebied aan het Oranje Nassauplein en het Stuyvenburchplein. Sporthal De Bhoele en sportpark De Veldkant maken de recreatieve voorzieningen compleet.

Gemeente Brummen

De naam Brummen komt voor het eerst voor in één van de oudste oorkonden over Gelderland uit 794. Het gaat dan om de aanduiding van de plaats ‘Brimnum’, waar graaf Wrachar enkele landerijen in Wichmond schenkt aan de evangelie-prediker Liudger. ‘Brimnum’ betekent ‘aan de zoom, oever gelegen woonplaats’

Gemeentewapen

Het huidige gemeentewapen van

Brummen dateert van 1816. Op 20 februari

van dat jaar werd dit wapen bij besluit van

de Hoge Raad van Adel officieel aan de

gemeente Brummen verleend. Daarbij

werd de volgende beschrijving gegeven:

"zijnde lazuur (het schild) beladen met een

klimmende leeuw, houdende een

bloemstruik in deszelfs voorste klauwen,

alles van goud".

Gemeentevlag

Met goedkeuring van de

Hoge Raad van Adel

heeft de gemeenteraad

bij besluit van 21 april

1970 de huidige

gemeentevlag

vastgesteld. De

beschrijving, die bij dat

besluit werd gegeven,

luidt als volgt:

"blauw met aan de broekzijde een leeuw van geel, getongd en genageld van rood, met in zijn voorpoten een tak van de braamstruik van natuurlijke kleur".

Gemeentelogo en huisstijl

De gemeente Brummen

heeft voor de bestuurlijke en

ambtelijke organisatie een

eigen huisstijl. Deze huisstijl

is ontworpen door Raymann

Design uit Dieren. Een

belangrijk element van de

huisstijl is het logo.

Onderdeel van het logo is

een gestileerde ‘Brummense’

leeuw met daaronder in een speciaal lettertype ‘gemeente

Brummen’. De twee bessen onderaan de tak symboliseren de twee

hoofdkernen, Brummen en Eerbeek. De huisstijl bevat de kleuren

blauw, groen en rood. Naast de huisstijl blijft het gemeentewapen

bestaan. Het wapen wordt door de gemeente alleen in speciale

gevallen gebruikt.

Straat:

Soerense Zand Noord

Huisnummers:

4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 1, 3, 5,

7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Straat:

Soerense Zand Zuid

Huisnummers:

3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,23, 25, 27, 29,

4, 33, 35