Soerense Zand.nl
11 DECEMBER 2006 BRUMMEN/EERBEEK De panden aan de straten Hazenberg in Brummen en Soerense Zand in Eerbeek krijgen andere nummers. Een deel van Hazenberg heet vanaf 1 januari Rhienderstein en Soerense Zand wordt gesplitst in Soerense Zand Noord en Soerense Zand Zuid. Het zal even wennen zijn voor bezoekers, maar de bedrijven en woningen zijn vanaf 1 januari wel beter te vinden. De vele nieuwbouw tussen bestaande panden aan de Hazenberg op industrieterrein Hazenberg in Brummen heeft ervoor gezorgd dat de nummering van de gebouwen niet meer logisch is. Hierdoor zijn de bedrijven moeilijk te vinden. Wet Bovendien moet de gemeente Brummen voor 2009 een wet invoeren waarbij alles op de juiste manier genummerd is. Alle bedrijfsruimtes met een eigen ingang moeten dan een eigen nummer hebben. Dit betekent dat de bedrijven in de twee bedrijfsverzamelgebouwen op het Brummense industrieterrein ook een eigen nummer moeten hebben. Die nummers zijn niet inpasbaar. Hier moest dus een oplossing voor komen. Deze is gevonden in het splitsen van de straat Hazenberg. De ‘arm’ rondom het sportveld en langs het spoor heet voortaan Rhienderstein, vernoemd naar het nabij gelegen landgoed. Met de bedrijven aan de straat Hazenberg heeft de gemeente afgesproken dat twee jaar lang het oude en nieuwe adres naast elkaar kunnen worden gebruikt. Zo hebben bedrijven de tijd om het huidige briefpapier op te maken en papieren en visitekaartjes met het nieuwe adres te laten drukken. De gemeente laat nog voor januari nieuwe straatnaamborden plaatsen. De oude naam komt onder het nieuwe straatnaambord op een wit bord te staan met een rode streep erdoor. Voor de panden komen reflecterende bordjes met het huisnummer. Ook hier komt het oude nummer met een streep erdoor te staan. Eerbeek Ook in Eerbeek past de gemeente een dergelijke constructie van dubbele huisnummers en straatnamen toe. De weg Soerense Zand wordt bij de Doonweg gesplitst. Het deel richting het centrum van Eerbeek krijgt rond februari de naam Soerense Zand Noord. Ook hier krijgen bedrijven met een eigen ingang een eigen nummer. Het deel ten zuiden van de Doonweg heet dan Soerense Zand Zuid. Voor deze noord-zuid constructie is gekozen, omdat de aanwonenden graag de naam Soerense Zand willen behouden. Bron: De Stentor
Soerense Zand.nl
11 DECEMBER 2006 BRUMMEN/EERBEEK De panden aan de straten Hazenberg in Brummen en Soerense Zand in Eerbeek krijgen andere nummers. Een deel van Hazenberg heet vanaf 1 januari Rhienderstein en Soerense Zand wordt gesplitst in Soerense Zand Noord en Soerense Zand Zuid. Het zal even wennen zijn voor bezoekers, maar de bedrijven en woningen zijn vanaf 1 januari wel beter te vinden. De vele nieuwbouw tussen bestaande panden aan de Hazenberg op industrieterrein Hazenberg in Brummen heeft ervoor gezorgd dat de nummering van de gebouwen niet meer logisch is. Hierdoor zijn de bedrijven moeilijk te vinden. Wet Bovendien moet de gemeente Brummen voor 2009 een wet invoeren waarbij alles op de juiste manier genummerd is. Alle bedrijfsruimtes met een eigen ingang moeten dan een eigen nummer hebben. Dit betekent dat de bedrijven in de twee bedrijfsverzamelgebouwen op het Brummense industrieterrein ook een eigen nummer moeten hebben. Die nummers zijn niet inpasbaar. Hier moest dus een oplossing voor komen. Deze is gevonden in het splitsen van de straat Hazenberg. De ‘arm’ rondom het sportveld en langs het spoor heet voortaan Rhienderstein, vernoemd naar het nabij gelegen landgoed. Met de bedrijven aan de straat Hazenberg heeft de gemeente afgesproken dat twee jaar lang het oude en nieuwe adres naast elkaar kunnen worden gebruikt. Zo hebben bedrijven de tijd om het huidige briefpapier op te maken en papieren en visitekaartjes met het nieuwe adres te laten drukken. De gemeente laat nog voor januari nieuwe straatnaamborden plaatsen. De oude naam komt onder het nieuwe straatnaambord op een wit bord te staan met een rode streep erdoor. Voor de panden komen reflecterende bordjes met het huisnummer. Ook hier komt het oude nummer met een streep erdoor te staan. Eerbeek Ook in Eerbeek past de gemeente een dergelijke constructie van dubbele huisnummers en straatnamen toe. De weg Soerense Zand wordt bij de Doonweg gesplitst. Het deel richting het centrum van Eerbeek krijgt rond februari de naam Soerense Zand Noord. Ook hier krijgen bedrijven met een eigen ingang een eigen nummer. Het deel ten zuiden van de Doonweg heet dan Soerense Zand Zuid. Voor deze noord-zuid constructie is gekozen, omdat de aanwonenden graag de naam Soerense Zand willen behouden. Bron: De Stentor